Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Posta Zsófia egyéni vállalkozó(8200 Veszprém, József Attila u. 26., 69368219-1-39, a továbbiakban Posta Zsófia e.v.) kizárólagos tulajdonában álló és a postazsofi.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vagy vouchert vásárol. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat. Ha kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja minősül Felhasználónak.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltatók bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, vagy „Ügyfél”) – amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címük: info@postazsofi.hu

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon Posta Zsófia néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Posta Zsófia e.v., amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

Üzemeltető: Posta Zsófia

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegy vagy voucher vásárlása az Eseményre

Festmény, fotó vásárlás: festmény vagy fotó vásárlása a Weboldalon keresztül

Szolgáltatás: Közösségi festészeti élmény, a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető közösségi festészeti program

Weboldal: postazsofi.hu és azoknak minden microoldala

Művészeti vezető: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja az Eseményt

 

A közösségi festészeti élmény működése

A közösségi festészeti élmény, melynek során Felhasználó a művészeti vezető (Posta Zsófia) segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket a Posta Zsófia határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, festmény és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, művészeti vezetője és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a szervező megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az a művészeti vezető tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és a művészeti vezető alkalomról alkalomra változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Művészeti vezető mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

Időkeret: A Művészeti vezető törekszik arra, hogy időben induljon és három óra időtartam alatt megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat.

Eredmény: Semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény.

A Weboldalon található festményeket, fotókat, dekorációkat Posta Zsófia készítette, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a engedély nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

Lemondás: A Közösségi élményfestést 4-nél kevesebb jelentkező esetén lemondjuk, erről érintett felhasználót e-mailben értesítjük.

Pénz visszafizetési garancia: Az eseményen résztvevő, rendelést leadott személynek lehetősége van az eseményhelyszínén, annak végén, reklamációval élni, amennyiben nem elégedett a szolgáltatással, úgy jogos indoklás mellett, mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. Ebben az esetben az elkészített festményt az esemény helyszínén köteles hagyni.

Reklamáció: A távozást követően reklamációt nem fogadunk el.

Viselkedési normák

Az eseményen és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

 

Vásárlás

Az eseményeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése (valós adatok megadásával), valamint az esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően.

Jegyvásárlás, lemondás

A miután a felhasználó kiválasztotta az adott képet és időpontot jegyvásárlást az elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével lehet indítani.

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

Név (vezeték, keresztnév, cégnév)

E-mail cím

Telefonszám

Irányítószám

Cím

Város

A Jegyvásárlás direkt utalással, ez esetben Felhasználó a Posta Zsófia e.v. bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.

A Jegyvásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználó az általa megadott e-mail címre megkap.

A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:

Az Esemény időpontját

Az Esemény helyszínét

A kiválasztott képet

Megrendelés kódját

A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtjuk ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

Az Ügyfél nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Szolgáltatók csak akkor kötelesek teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé.

Lemondás: Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 24 órával jelezni kell az info@postazsofi.hu e-mailcímen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt, és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 24 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 40 napban tartott valamely Eseményre érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.

Foglalás módosítása: Foglalási értéket, a foglalást követő és/vagy megelőző időszakban történő promóciós ajánlat tárgyaként megfogalmazott kedvezmény mértékével utólagosan csökkenteni nem lehet.

Fénykép készítés

Az eseményre való részvételre jogosító jegy foglalásával, felhasználó elfogadja, hogy az eseményen fénykép, illetve videó készülhet róla, melyet Posta Zsófia e.v. korlátozás nélkül felhasználhat.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy technikai meghibásodás vagy egyéb fényképközzétételt hátráltató események bekövetkeztében, a fényképek közzétételét és/vagy résztvevők számára történő átadását jogkövetkezmény nélkül elmulaszthatja.

Ajándékvásárlás

A Weboldalon a közösségi festés szolgáltatás mellett festmények, fotók, egyedi dekorációk vásárlására is lehetőség van.

A Vásárlás banki átutalásos opcióval történik, ez esetben Felhasználó a Posta Zsófia ev. bankszámlájára utalja a vásárlás összegét. Felhasználó készpénzzel is teljesítheti a vásárlását.

A Vásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználó az általa megadott e-mail címre megkap.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz.

Az Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet Posta Zsófia egyéni vállalkozó marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

Felelősség

A Posta Zsófia egyéni vállalkozó semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. Posta Zsófia egyéni vállalkozó a felelősséget főleg a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, az eseményen készült festményekkel, valamint az eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

 

Posta Zsófia egyéni vállalkozó nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy az Eseményen

Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai

Az Eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása

A Weboldalon lévő tartalmak (pl. festmények) elérhetősége vagy szállítása

Az esemény elhagyását követő reklamációkért

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@postazsofi.hu

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top